20 jaar inzet op preventie en aanpak verminderde dierzorg

Een jubileum! In 2020 viert het Vertrouwensloket haar 20 jarig bestaan! 

Al 20 jaar zet het Vertrouwensloket in op aanpak en preventie van verminderde dierzorg en dierwelzijn.
Afgelopen jaren groeide het Vertrouwensloket uit tot onafhankelijk en landelijk meld- en adviespunt: een begrip in de veehouderijsector. Het vertrouwensloket is opgericht in 2000, op initiatief van de veehouderijsector na een incident met een stal waar dode dieren werden gevonden. De toen zittende minister vroeg zich af waarom erfbetreders de situatie op het betrokken bedrijf niet in een eerder stadium gesignaleerd hadden. 

Afgelopen jaren heeft het Vertrouwensloket continu gewerkt aan nieuwe impulsen in de aanpak en preventie van verminderde dierzorg. Nadruk ligt op het geven van adequate, op de persoon afgestemde hulp. Zeker 27 partners werken inmiddels mee aan het loket en hebben afspraken gemaakt met als doel: ‘het signaleren en voorkomen van verminderde zorg of welzijn van landbouwhuisdieren. Dankzij meldingen, kunnen kritieke situaties vermeden worden.

 

5 november 2020: jubileumsymposium

Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren viert op 5 november doormiddel van een symposium haar 20-jarig bestaan. Een jubileum dat het Vertrouwensloket aangrijpt om te kijken naar hoe het staat met het welzijn van landbouwhuisdieren en veehouders in Nederland. Het welzijn van de boer is immers nauw verbonden met zijn bedrijf, dieren en gezin.

Terug naar boven