Afsprakenkader

Buitendienstmedewerkers (erfbetreders) van de partijen die het afsprakenkader hebben ondertekend komen geregeld op agrarische bedrijven. Zij kunnen in een vroeg stadium afwijkende situaties signaleren en zijn daarmee van groot belang voor de preventie en aanpak van dierverwaarlozing.

In het afsprakenkader heeft een brede vertegenwoordiging van bedrijven, banken en organisaties in de veehouderij afspraken gemaakt met de overheid over het signaleren en het voorkomen van verminderde zorg of verwaarlozing van landbouwhuisdieren.

De volgende partijen hebben het afsprakenkader ondertekend:

 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
 • LTO
 • Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)
 • Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)
 • VION Food Group
 • Abiant
 • Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV)
 • AB Oost
 • AB Vakwerk
 • AB Brabant
 • AB Midden Nederland
 • Veeverbeterorganisatie CRV
 • Rabobank
 • NAJK
 • Vereniging voor Rundveepedicure
 • Vee & Logistiek
 • Nederlandse GeitenZuivel Organisatie (NGZO)
 • Platform geitenhouderij
 • Gezondheidsdienst voor Dieren
 • Sectorraad Paard
 • Kiwa VERIN
 • Collectief Praktiserende Dierenartsen
 • Darling Ingredients
Terug naar boven