Agrivaknet sluit zich aan bij Vertrouwensloket

Met het verwelkomen van deze 23e partner wordt vroegtijdig signaleren verder vergroot

Agrivaknet heeft zich 16 augustus 2019 aangesloten bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Hiermee wil Agrivaknet, de vereniging van agrarisch bedrijfsadviseurs, haar verantwoordelijkheid nemen om verminderde zorg voor landbouwhuisdieren zo veel mogelijk te voorkomen. Dat maken Agrivaknet-voorzitter Noud Janssen en Vertrouwensloket-voorzitter Jeannette van de Ven vandaag bekend.

Vanmiddag werd het afsprakenkader ondertekend. Hiermee wil Agrivaknet haar netwerk van bedrijfsadviseurs stimuleren alert te zijn op signalen van verminderde dierzorg. Bedrijfsadviseurs kunnen in een vroeg stadium afwijkende situaties signaleren en zijn daarmee van groot belang voor de preventie en aanpak van dierverwaarlozing.

Afsprakenkader
In het afsprakenkader heeft een brede vertegenwoordiging van bedrijven, banken en organisaties in de veehouderij afspraken gemaakt. Deze afspraken gaan over ieders rol en bijdrage in het signaleren en het voorkomen van verminderde zorg of verwaarlozing van landbouwhuisdieren. Agrivaknet is de 23e partij die het afsprakenkader heeft ondertekend.

Belangrijke rol erfbetreders
Het vroegtijdig signaleren van verminderde zorg is belangrijk. Daardoor kunnen vaak schrijnende situaties voor mens en dier voorkomen worden. De erfbetreders spelen hierin een belangrijke rol. Agrivaknet heeft veelvuldig contact met erfbetreders die regelmatig bij bedrijfsmatige dierhouderijen komen.

Terug naar boven