Agrozorgwijzer: herken signalen en ga het gesprek aan

Het Vertrouwensloket is aangesloten bij het samenwerkingsverband AgroZorgwijzer. De AgroZorgwijzer is ingericht voor melkveehouders in nood. Het is een digitaal platform van de zuivelsector, bedoeld om samen met professionele instanties waaronder het Vertrouwensloket, een vangnet te creëren voor agrarische ondernemers. Dit is nodig omdat de druk in de agrarische sector toeneemt en het in de relatief gesloten boerencultuur niet gewoon is te praten over emoties en gevoelens.

De AgroZorgwijzer ontwikkelt zelf geen hulpaanbod, maar werkt aan een betere afstemming van het bestaande aanbod op de hulpvragen uit de agrarische sector. Tijdig signaleren, het gesprek aangaan en een betere verbinding met de reguliere hulpverlening vormen de hoofdlijnen van dit vangnet dat is gericht op suïcidepreventie en een veilige werkomgeving voor medewerkers. Bij de AgroZorgwijzer zijn, behalve het Vertrouwensloket, ook Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO), LTO, Stichting Zorg om Boer en Tuinder aangesloten. 

Bekijk de infographic over de AgroZorgwijzer of kijk op de website www.agrozorgwijzer.nl

Terug naar boven