Blog 'Een erfbezoek'

Een erfbezoek.

Het is altijd een verrassing wanneer ik mijn mailbox open. Bedrijven bieden mij prachtige zaken aan. Wanneer ik met hen in zee ga, dan zal alles op rolletjes lopen of mijn financiële toekomst zal zorgeloos zijn. Ik moet er altijd om glimlachen. ’t Zal wel… Scrollend kom ik een melding van het Vertrouwensloket tegen. Een varkensvermeerderingsbedrijf blijkt in moeilijk weer te zitten. Nog net geen code rood. Dit betekent dat het Vertrouwensteam zo snel mogelijke een afspraak met de ondernemer(s) moet maken.

Fase van overleg en informatie.
Voordat een afspraak met de ondernemers wordt gemaakt, overleggen we als team met elkaar. In dit overleg nemen we de melding nauwkeurig door. We speuren naar de grootste pijnpunten, want daar zullen we ons eerst op moeten richten. Zoiets als “Eerste hulp bij ongelukken”. We nemen contact op met de melder. Dat was een inspecteur van de NVWA. Men zag in dat in deze situatie boetes opleggen geen zin heeft, maar beter andersoortige hulp geboden kan worden om de ondernemers te helpen. We horen de bevindingen van de inspecteur en spreken af dat wij het bedrijf gaan bezoeken. De NVWA houdt zich nu afzijdig. Nu kunnen we telefonisch een afspraak maken met de ondernemers.

Op het erf.
Wanneer we het erf oprijden, valt het op dat de toegangspoort naar de stallen netjes is gesloten. De ondernemers willen met het oog op hygiëne en besmetting niet iedereen toelaten. Noodzakelijk bezoek moet door de “sluis”. Prima! Op het oog ziet het erf er schoon en verzorgd uit. Wanneer we aan alle voorwaarden hebben voldaan, mogen we een kijkje nemen in de stal met zeugen. De zeugen zien er goed verzorgd uit. De biggetjes ogen gezond. In het gesprek zal moeten blijken waar het probleemveld ligt.

Het gesprek aan de keukentafel.
We zitten aan tafel met een jong ondernemersechtpaar. Een kleine jongen scharrelt  op handen en voeten om ons heen. Dit ademt een ontspannen sfeer, terwijl een bepaalde spanning in de lucht hangt. Wij komen niet zomaar…… De inspecteur is er geweest. Wat kan dit ondernemersechtpaar aan ons hebben? Tijdens de kennismaking aan de keukentafel maken we nog een keer duidelijk dat wij geen controleurs zijn. We hebben ook geen belang in hun bedrijf. We willen proberen om hen te helpen om uit deze situatie te komen. De ondernemer geeft aan, dat een andere locatie met zeugen de melding heeft veroorzaakt. Op deze locatie was het sterftecijfer te hoog. Hij was niet in staat de dode dieren tijdig aan te melden.

Niet meer in staat… Zo’n zin valt op. Het blijkt dat deze jonge ondernemers diep in financiële problemen zitten. Hij wil deze problemen proberen op te lossen door harder te gaan werken, waardoor hij geestelijk en lichamelijk zo vermoeid raakt, dat hij niet meer adequaat kan reageren.

Het verhaal wordt aarzelend verteld. Eigenlijk wil hij er niet over praten. Hij schaamt zich. Hij pot alles op. Tegen de buitenwereld zegt hij met een glimlach “Het komt goed. Een stapje harder lopen”. Hij weet heel goed dat het niet goed komt……. Dat vreet aan hem. Nog niet zolang geleden heeft hij dit bedrijf van zijn vader overgenomen. De financiering van deze overname was te fors. De biggenprijs te laag. Hoe nu verder? Welke toekomst staat dit jong ondernemersgezin te wachten? Tijdens het verloop van het gesprek komen de cijfers op tafel. Ze zijn niet rooskleurig. Wil er beweging in de situatie komen, dan zullen de ondernemers met diverse partijen moeten communiceren. Vooral met de financier!

Het vervolg.
In de maanden die volgen zijn diverse gesprekken gevoerd  - soms met ondersteuning van het Vertrouwensteam -  die leiden naar een verbetering van de bedrijfsresultaten. De vrouwelijke ondernemer zorgt nu voor meer structuur. De financier wilde afstand doen van een optie, waardoor de ondernemers ruimte zouden krijgen voor noodzakelijk onderhoud. De ondernemers besluiten de slecht draaiende locatie te sluiten. Hierdoor kunnen zij zich beter concentreren op de hoofdlocatie. Er wordt, in overleg met de accountant, een goed onderbouwd bedrijfsplan geschreven. Het teveel aan beschikbare arbeidsuren proberen de ondernemers op een ander wijze economisch te benutten.

De toekomst?
De toekomst van dit bedrijf ziet er nu beter uit. De ondernemers stralen meer vertrouwen uit. Ze zijn blij dat de biggenprijzen in de lift zitten. Zij hopen een nieuwe financier met gunstiger financiële voorwaarden te vinden. Die gesprekken lopen. Deze jonge ondernemers staan nu weer open in het leven. Dat is hun grote plus na alle minnen!! 

Drs. Ing. Gerard Venhuizen,
Vertrouwensteam Noord – Nederland.

 

 

Terug naar boven