Enquête resultaten bekend

Iedere vier jaar onderzoekt het Vertrouwensloket haar naamsbekendheid. Bijna 500 respondenten vulden de enquête in. Veel dank daarvoor. Wat zijn de belangrijkste trends en resultaten?

Wat opviel is ten opzichte van vorige jaren is dat erfbetreders veel bewuster aandacht hebben voor het thema dierenwelzijn. Dat wordt niet alleen zichtbaar uit de hoge respons: 2013 285 respondenten, 2015 222 respondenten, 2019 498 respondenten. Maar de respondenten gaven ook aan zich gesteund te voelen door de werkgever, als verminderde dierzorg wordt gesignaleerd, om hier actie te ondernemen. Wél zouden zij hier wel meer hulp bij kunnen gebruiken en hebben behoefte aan ondersteunend materiaal en om af te stemmen met andere erfbetreders. Ook opmerkelijk was dat het onderscheid tussen NVWA en het Vertrouwensloket matig bekend is.

Klik hier voor een samenvatting.

Terug naar boven