Federatie Vleesveestamboeken partner Vertrouwensloket

Afgelopen vrijdag, 25 september 2020, plaatste Piet Mostert, voorzitter van Federatie Vleesveestamboeken zijn handtekening onder het Afsprakenkader van het Vertrouwensloket. De Federatie ondertekende het document als blijk dat zij nadrukkelijk hun verantwoordelijkheid nemen in de preventie en aanpak van verminderde dierzorg in de vleesveesector.

Mostert: “Voor de Federatie Vleesvee stamboeken is welzijn van vleesvee prioriteit. Het is van groot belang dat situaties van verminderde dierzorg in een vroeg stadium wordt gesignaleerd. Veelal komen vleesveehouders onbewust en onbedoeld in zo’n situatie. Het is belangrijk dat de betreffende ondernemer dan professionele hulp en ondersteuning aangeboden krijgt om zijn, vaak sociale, financiële of persoonlijke problemen, op te lossen.”

Het in 2000 door de sector opgerichte Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren heeft als taak verminderde zorg voor dieren vroegtijdig een halt toe te roepen en veehouders die het overkomt weer op het juiste spoor te krijgen. Het Vertrouwensloket kent een brede vertegenwoordiging vanuit de veehouderij, in totaal werken nu 26 partners mee aan het loket. Erfbetreders kunnen hun zorgen over het welzijn van vleesvee en vleesveehouders bespreken met dit landelijke meldpunt.

Terug naar boven