Herken de signalen

Wees alert wanneer u een erf betreedt. Ziet u veranderingen ten opzicht van vorige keer? Is het erf verrommeld of zien de dieren er ongezond uit? De volgende signalen kunnen wijzen op verminderde dierzorg:

  • Hebben de dieren normale voeding en watervoorziening?
  • Zien de dieren er smerig uit?
  • Zijn er op het bedrijf regelmatig zieke, gewonde of kreupele dieren?
  • Ontwikkelen de jonge dieren zich normaal?
  • Is de huisvesting van de dieren voldoende onderhouden?
  • Besteedt de veehouder de laatste tijd minder zorg aan zijn dieren?
  • Hebben de dieren een abnormaal haarkleed?
  • Is de veehouder anders in zijn doen en laten?
Terug naar boven