NVP partner van het Vertrouwensloket

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) heeft zich 16 september 2019 aangesloten bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. De NVP verbindt zich daarmee nadrukkelijk met het belang van dierenwelzijn in de pluimveehouderij. Erfbetreders kunnen hun zorgen over het welzijn van pluimvee en pluimveehouders bespreken met dit landelijke meldpunt.

Met het ondertekenen van het Afsprakenkader spreekt de NVP uit zich in te zetten voor het tijdig signaleren en aanpakken van verminderde dierzorg of verwaarlozing in de pluimveesector.

Samenwerken
Voor de pluimveevakbond is dierenwelzijn een belangrijk speerpunt. “Vanuit NVP wordt het belang gezien van samenwerken in de keten om verminderde dierzorg en dierenleed te voorkomen. Daarom is het voor de NVP een logische stap om zich aan te sluiten bij het Vertrouwensloket. De NVP hecht eraan incidenten te voorkomen en dat professionele hulp en ondersteuning wordt geboden aan pluimveehouders die veelal onbewust en onbedoeld in een situatie van verminderd dierenwelzijn komen,” aldus Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP).

25 partners
In totaal werken nu 25 partners mee aan het loket en hebben afspraken gemaakt met als doel: het signaleren en voorkomen van verminderde zorg of verwaarlozing van landbouwhuisdieren. In vergelijking tot andere landen staan dierengezondheid en -welzijn in Nederland er goed voor. Toch was en is er nog steeds sprake van boeren in nood.

Brede vertegenwoordiging
“Dankzij deze brede vertegenwoordiging vanuit de veehouderij wordt door erfbetreders verminderd dierenwelzijn steeds eerder gesignaleerd en daarmee vroegtijdig verder leed voor de veehouder en landbouwhuisdieren voorkomen,” aldus Jeannette van de Ven, voorzitter van het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. 

Vertrouwensloket-coördinator Fleur Bartels (links) en NVP-voorzitter Hennie de Haan (rechts) ondertekenen Afsprakenkader.

 

Terug naar boven