Over het Vertrouwensloket

Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren wil verminderde zorg voor dieren op tijd een halt toe roepen en helpt veehouders die het overkomt weer op het juiste spoor te krijgen. Dit loket is een initiatief van de veehouderijsector. LTO Nederland, de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en het ministerie van LNV hebben samen met 21 erfbetredende organisaties afspraken gemaakt over ieders rol en bijdrage in het signaleren en aanpakken van verminderde dierzorg en dierverwaarlozing. Mensen die beroepsmatig bij een veehouder op het erf komen, kunnen bij het Vertrouwensloket terecht met vragen, voor advies of het doen van een melding over verminderde zorg van boerderijdieren (landbouwhuisdieren). Maar ook burgers kunnen aankloppen bij het Vertrouwensloket.

Terug naar boven