Overheid (NVWA)

Een melding kan in ernstige gevallen, zoals grootschalige verwaarlozing, direct aanleiding zijn om contact te leggen met de opsporingsdienst van de overheid, de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). Het Vertrouwensloket gaat hier voorzichtig mee om en zet vaak eerst een vertrouwensteam in. Het vertrouwensteam geeft geen inhoudelijke informatie over de melding door aan de NVWA. Is er echter echt sprake van dierverwaarlozing en wil de veehouder niet meewerken, houdt hij zich niet aan gemaakte afspraken of blijkt het probleem erg hardnekkig, dan kan alsnog worden besloten de NVWA in te lichten. Deze drastische stap wordt met de veehouder besproken en alleen genomen als er geen alternatieven meer zijn. Uiteindelijk is en blijft een situatie van dierverwaarlozing onacceptabel.

Terug naar boven