Quickscans: Objectief vaststellen verminderde dierzorg

Het Vertrouwensloket heeft per diergroep een quickscan ontwikkeld als ondersteuning om verminderde dierzorg objectief te kunnen vaststellen. Hiermee kunnen erfbetreders en teamleden hun vermoedens op hoofdlijnen toetsen en de situatie van het vee snel inschatten.

Deze quickscans zijn met grote zorg samengesteld en zijn bedoeld als hulpmiddel voor een screening op dierzorg.
Neem voor overleg of bij twijfel gerust contact op met het Vertrouwensloket: 06-22435757 of www.vertrouwensloketwelzijnlandbouwhuisdieren.nl/contact.

Terug naar boven