Signalen herkennen

Hoe herkent u tijdig signalen om verminderde zorg voor dieren te voorkomen? Met een alerte houding komt u al een heel eind. Er kan een belletje gaan rinkelen als dieren er zonder aanwijsbare reden slecht uitzien of het erf verrommelt. Soms leidt dit er toe dat een veehouder zijn dieren afschermt van de buitenwereld of geen bezoekers toelaat in de stal.
 

Inzicht in verminderde zorg voor dieren via animatie

Het Vertrouwensloket heeft een animatie gemaakt om inzichtelijk te maken waar u verschillende signalen kunt oppikken en wat u met deze signalen kunt doen. 

Heeft u vermoedens dat het dierwelzijn op een veehouderijbedrijf in het gedrang komt? Trek niet te snel conclusies, maar laat het ook niet op z’n beloop. Het kan al heel verhelderend werken door met de veehouder in gesprek te gaan over veranderingen die u ziet. Of uw vermoedens met andere erfbetreders of collega's te bespreken.

Aandachtspunten

  • Ontwikkelen jonge dieren zich normaal?
  • Is er sprake van een normale voeding en watervoorziening?
  • Zijn er op het bedrijf regelmatig zieke, gewonde of kreupele dieren zonder uitzicht op herstel?
  • Zien de dieren er smerig uit?
  • Hebben de dieren een abnormaal haarkleed?
  • Is de huisvesting van het vee voldoende onderhouden?
  • Is de aandacht en zorg voor de dieren in het afgelopen jaar verminderd?
  • Zijn er negatieve veranderingen op het erf?
  • Is de veehouder zelf veranderd?
Terug naar boven