Vertrouwensloket publiceert jaarrapport 2018

Het jaarrapport van het Vertrouwensloket biedt een overzicht van onze prestaties in 2018 en onze toegevoegde waarde als onafhankelijk meld- en adviespunt voor verminderde zorg van boerderijdieren (landbouwhuisdieren).

In 2018 ontving het Vertrouwensloket 104 meldingen van (mogelijk) verminderde dierzorg, waarvan 17% situaties betreft die eerder zijn gemeld (recidieven). In 2018 was het aantal meldingen ruim twee keer zoveel als in de periode 2001-2015. Afgelopen jaren ziet het Vertrouwensloket een geleidelijk toename van het aantal meldingen en informatieve vragen. Positief is dat het aantal recidieven gedaald is.

Ernst meldingen afgenomen
Het Vertrouwensloket heeft afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de betrokkenheid van erfbetreders. Met als resultaat dat dreigende misstanden afgelopen jaar eerder werden gemeld, waardoor de ernst van de meldingen is afgenomen. Het Vertrouwensloket ontvangt de meeste meldingen van erfbetreders, 22 keer deed een burger een melding. 12 keer deed de NVWA een beroep op het Vertrouwensloket, omdat naast verminderde dierzorg ook een psychosociale problematiek speelde.

Meldingscijfers
Het aandeel meldingen over rundvee (67%) ten opzichte van andere diersoorten, blijft evenals voorgaande jaren hoog. Het aantal meldingen bij varkens (11%) is laag, maar ten opzichte van voorgaande jaren zien we een toename. Sinds afgelopen jaar worden ook meldingen van bedrijfsmatig gehouden paarden (11%) in behandeling genomen.

In het jaarrapport leest u over het nuttige werk van afgelopen jaar om het welzijn van landbouwhuisdieren te bevorderen en veehouders weer op de juiste weg te helpen.
Download hier het jaarrapport 2018.
 

Terug naar boven