Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren

Verminderde zorg voor landbouwhuisdieren is onacceptabel. Tijdig signalen herkennen en actie ondernemen is de verantwoordelijkheid van iedereen. Om verminderde zorg terug te dringen richt het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren zich samen met erfbetreders op preventie, tijdige signalering en het bieden van hulp. Vroegtijdig hulp bieden aan een veehouder kan veel leed voorkomen. Vind hier wat u kunt doen

Meldingen over bedrijfsmatig gehouden dieren

Bij het Vertrouwensloket kunt u terecht met vragen en meldingen over verminderde zorg bij landbouwhuisdieren. Het gaat om bedrijfsmatig gehouden runderen, varkens, schapen, geiten en kippen. Dit loket is een initiatief uit de veehouderijsector en bedoeld om het aantal gevallen van verminderde zorg tot een minimum te beperken. U kunt hier een melding doen.

Meldingen over gezelschapsdieren en paarden

Voor meldingen over gezelschapsdieren (honden, katten, paarden, etc.) kunt u terecht bij het landelijke loket van de overheid: telefoon 144 (meer informatie vindt u hier).

Direct betrokken partijen 'Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren'
<<
>>
©Copyright 'Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren' 2016.
Alle afbeeldingen en teksten zijn beschermd door copyright.

Webdesign en realisatie: aemotion bv
Metamorfose grafisch ontwerp: Metamorfose.nl