Boerderijhek_header

Voor de preventie en aanpak van verminderde dierzorg

Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren

Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren wil verminderde zorg bij landbouwhuisdieren terugdringen en tijdig een halt toeroepen. Het loket is in 2000 opgericht op initiatief van de veehouderijsector. Om ons werk goed te doen, zijn we afhankelijk van meldingen van erfbetreders. Veeartsen, collega agrarische ondernemers of diervoeder leveranciers betreden dagelijkse boerenerven en merken verminderde dierzorg op. Een team van deskundigen bestaande uit onder andere veeartsen en agrarische bedrijfsadviseurs neemt iedere melding zorgvuldig in behandeling. Het loket adviseert en begeleidt de agrariërs, het legt geen boetes op. Ziet u signalen van verminderde dierzorg? Onderneem actie!

In 2020 viert het Vertrouwensloket haar 20 jarig bestaan!

Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren viert op 5 november doormiddel van een online symposium haar 20-jarig bestaan. Lees meer over het symposium!

Wie is het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren?

Het Vertrouwensloket bestaat uit personen die deskundig zijn op het gebied van dierverwaarlozing en bekend zijn met de agrarische sector, denk aan veeartsen. Een team komt in actie wanneer er duidelijke vermoedens zijn dat het dierenwelzijn in gedrang komt. Wij leggen geen boetes op, maar begeleiden de agrarische ondernemer bij het oplossen van zijn of haar problemen. 

Melding doen

Bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren kunt u terecht met vragen en meldingen over verminderde zorg bij landbouwhuisdieren. Het gaat om bedrijfsmatig gehouden runderen, varkens, schapen, geiten, paarden en kippen. Dit loket is een initiatief uit de veehouderijsector en bedoeld om het aantal gevallen van verminderde dierzorg tot een minimum te beperken en tijdig een halt toe te roepen.

Direct betrokken partijen

AB Vakwerk
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders
Terug naar boven