De binnengekomen melding wordt doorgezet naar een preventieteam bestaande uit een dierenarts en bedrijfskundige. Zij plannen een bezoek in met de veehouder. Als dat niet lukt, gaan ze zonder afspraak op bezoek.

Als er sprake is van verminderde dierzorg, bespreekt het preventieteam deze met de agrarische ondernemer. Ook worden oplossingen aangedragen. Na dit bezoek wordt definitief besloten wat nodig is: een bezoek van een dierenarts, een psycholoog, een boekhouder of een bedrijfshulp die met de ondernemer om tafel gaat zitten.

Intensieve begeleiding van de veehouder is een belangrijk onderdeel van onze aanpak. Door de veehouder te helpen, helpen we uiteindelijk de dieren. Er is tijdens het traject daarom aandacht voor het dierenwelzijn, het bedrijf én de persoonlijke situatie van de veehouder. We merken dat deze aanpak succes heeft.

Wanneer misstanden dreigen, bieden we eveneens (psychosociale) hulp. Een kort interventietraject moet dan grote problemen voorkomen.  

De melder krijgt een terugkoppeling van het Vertrouwensloket dat er actie is ondernomen na de melding. We vertellen nooit hoe erg de problemen daadwerkelijk zijn of welke oplossingen we ondernemen. 

kalf