Het Vertrouwensloket bestaat uit personen die deskundig zijn op het gebied van dierverwaarlozing en bekend zijn met de agrarische sector, denk aan veeartsen. Een team komt in actie wanneer er duidelijke vermoedens zijn dat het dierenwelzijn in gedrang komt. Wij leggen geen boetes op, maar begeleiden de agrarische ondernemer bij het oplossen van zijn of haar problemen. Mogelijk worden andere hulporganisaties- of personen ingeschakeld zoals een familielid, maatschappelijk werker of dominee.

Het Vertrouwensloket is in 2000 opgericht op initiatief van de veehouderijsector. Ruim 25 partners hebben zich geconformeerd aan het afsprakenkader met als doel het signaleren en voorkomen van verminderde zorg of verwaarlozing van landbouwhuisdieren. Bekijk hier de partners en financiers van het Vertrouwensloket.

Mede dankzij de buitendienstmedewerkers (erfbetreders) van onze partners kan het Vertrouwensloket haar werk goed doen. De medewerkers komen geregeld op agrarische bedrijven en signaleren in een vroeg stadium afwijkende situaties. Ze zijn van groot belang voor de preventie en aanpak van dierverwaarlozing.

 

Schaap