Goede informatie kan drempelverlagend werken om contact op te nemen met het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Op deze pagina vindt u relevante nieuwsberichten en blogs vanuit de praktijk.

Boer vaak opgelucht door hulp

Dierenarts Frederik Waldeck, rundveedierenarts bij Royal GD, is de nieuwe coördinator bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren dat wordt ondersteund door LTO. In gesprek met LTO-projectleider Ankie de Jong vertelt hij over zijn ervaringen bij het loket. ‘Ik merk ook opluchting bij boeren, er komt hulp.’

Blog: ‘Geschonden vertrouwen’

Een veehouder die (te) goed is van vertrouwen, krijgt door een vergissing een fikse boete van de overheid. Hij voelt zich vervolgens als crimineel weggezet en raakt in een depressie. Daar ondervindt niet alleen zijn gezin de gevolgen van, maar ook de verzorging van het vee lijdt daaronder. Gerard Venhuizen vertelt in zijn blog hoe het Vertrouwensloket de boer hielp nadat een melding was ontvangen.

Blog 'regelgeving'

Een melkveehouder worstelt met zijn gezondheid. Het Vertrouwensloket krijgt een melding over het welzijn van zijn vee. Gerard Venhuizen vertelt in zijn blog hoe hij de weerstand moest ontdooien en de boer hielp. In zijn communicatie met erfbetreders. Maar ook om een keuze te maken in het voortbestaan van zijn bedrijf.

Blog: Houd contact in de strijd tegen het coronavirus

Drs. Ing. Gerard Venhuizen, werkzaam als adviseur bij het Vertrouwensloket, schrijft een blog over de impact van het coronavirus op de boerderij. Hij heeft ook een advies: blijf niet in de negatieve sfeer hangen! Zoek contact! Wissel ervaringen uit, deel je gevoel, juist nu. Ervaringen uitwisselen is een vorm van ventilatie van de geest. Lukt dat niet met vrienden of familie, zoek dan contact via LTO of het Vertrouwensloket.

Blog 'Een eenzame worsteling'

Een varkenshouder is trots op zijn bedrijf, maar wil niet dag en nacht werken. Hij worstelt met de vraag of hij wel door wil met zijn bedrijf. Nadat een melding binnen komt over dode dieren, bezoekt het Vertrouwensloket de veehouder om te kijken of de zorgen om de boer terecht zijn en of we hulp kunnen bieden.

Blog 'communicatie'

Een dierenarts neemt contact op met het Vertrouwensloket. Hij uit zijn zorgen over een maatschap met twee broers waarvan er een ernstig ziek is. Het Vertrouwensteam helpt deze familie om problemen bespreekbaar te maken. Gerard Venhuizen vertelt in zijn blog hoe hij te werk ging.

Blog: 'De mooie façade: schijn bedriegt'

Een veehouder weet in eerste instantie de schone schijn goed op te houden. Maar achter die façade zit een verhaal van vechten om te overleven. Het Vertrouwensloket kreeg een melding van iemand met de beste intenties voor deze boer. Gerard Venhuizen vertelt in zijn blog hoe het Vertrouwensloket vervolgens met hem meedacht richting een oplossing.

Jaarverslag 2021

Zorgen over ondervoeding, huisvesting, kreupele dieren: erfbetreders en burgers wisten in 2021 de weg naar het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren te vinden. Met adviesvragen, om hun zorgen te uiten over een veehouder of om een melding te doen over verminderde dierzorg. In totaal werden 58 adviesvragen gesteld en 116 meldingen gedaan. 

Podcast 'Het Vertrouwensloket in de praktijk'

Nieuwe Oogst maakte een podcast: 'Het Vertrouwensloket in de praktijk'. Een boer vertelt over de oorzaken en gevolgen van zijn bedrijfsvoering, die uiteindelijk leidden tot een melding bij en hulp van het Vertrouwensloket. Henk Korterink legt in deze podcast het verhaal vast van deze boer die na een dramatische periode op zijn bedrijf het leven weer op de rails kreeg.

Mooi artikel in Vee&Logistiek

In haar maandelijkse vakblad besteedt Vee&Logistiek Nederland in een mooi artikel aandacht aan het Vertrouwensloket. Onderwerpen zijn het aantal meldingen en adviesvragen, de nieuwe coördinator en de uitbreiding van de Vertrouwensteams.

NSFO sluit zich aan bij Vertrouwensloket

De Nederlandse schapen- en geitenfokkersorganisatie (NSFO) heeft ons afsprakenkader ondertekend. Daarmee onderstreept NSFO aandacht te hebben voor preventie en signalen van verminderde dierzorg en wil hierin gezamenlijk op trekken.

Nieuwe coördinator

Per 1 mei is Frederik Waldeck de nieuwe coördinator van het Vertrouwensloket. Frederik neemt de werkzaamheden over van Thomas Dijkstra. Verder is sinds begin 2022 het Vertrouwensloket uitgebreid met twee nieuwe gezichten: maatschappelijk werker Cindy Gijzen en bedrijfsadviseur Yvonne Daandels.