Wees alert wanneer u een erf betreedt. Als erfbetreder zijn er signalen waar u op kunt letten. Zijn de dieren zonder aanwijsbare reden in minder goede conditie? Of maakt u zich zorgen? Neem dan uw verantwoordelijkheid en bespreek het! Bijvoorbeeld met de veehouder zelf of met uw collega’s of andere erfbetreders. Of neem contact op met het Vertrouwensloket. Wij adviseren u over welke acties u kunt ondernemen.

Vrijwel geen enkele veehouder verzorgt zijn dieren moedwillig slecht. Vaak komt het door iets anders: er zijn financiële zorgen, problemen in de relationele sfeer, de ontwikkelingen in het vakgebied leiden tot kopzorgen, enzovoort.

Herkent u de signalen?

De volgende signalen kunnen wijzen op verminderde dierzorg:

Wat is verminderde dierzorg?

Ieder dier heeft goede verzorging nodig, denk aan genoeg voeding, voldoende drinkwater, een prettige leefomgeving in de stal en behandeling bij ziekte. Wanneer een of meerdere zaken ontbreken, is er sprake van verminderde dierzorg.

Lees meer

Bedrijf

• Technische kengetallen roepen vragen op
• Geen reparatiewerkzaamheden
• Steeds slordiger erf
• Dierenarts komt zelden
• Financiële resultaten gaan achteruit
• Niet of te laat betalen van rekeningen
• Niet kunnen aflossen
• Uitstellen van noodzakelijke investeringen

Dier

• Veel sterfte
• Regelmatig zieke, gewonde en kreupele dieren op het bedrijf
• Grote uitval
• Slechte ontwikkeling van jonge dieren
• Aanwezigheid van parasieten in de huid
• Geen droge ligplaatsen
• Slechte kwaliteit voeding
• Watervoorziening onvoldoende
• Geen verzorging en behandeling van zieke dieren

Persoonlijk

• Veehouder komt niet meer op bijeenkomsten
• Ongeopende of ongelezen post
• Vriendenkring krimpt
• Relaties lopen stroef
• Afzeggen van afspraken
• Veehouder ziet geen toekomstperspectief
• Besluiteloosheid
• Gezondheidsklachten
• Veehouder trekt zich terug en is stil
• Veehouder neemt de telefoon niet meer op