Bij het Vertrouwensloket kunt u terecht met vragen en meldingen over verminderde zorg bij landbouwhuisdieren. Het gaat om bedrijfsmatig gehouden paarden, runderen, varkens, schapen, geiten en kippen. Het Vertrouwensloket is niet bedoeld voor meldingen met betrekking tot verminderde zorg bij hobbydieren of dieren bij andere bedrijven dan een boerderij; hiervoor verwijzen wij u naar de dierenpolitie of NVWA.

Dit loket is een initiatief uit de veehouderijsector en bedoeld om het aantal gevallen van verminderde dierzorg tot een minimum te beperken. U kunt hier uw vraag stellen of een melding doen. Dat kan telefonisch (op werkdagen tussen 8.30-16.30 uur) of via onderstaand formulier. Is er spoed? Bel dan de dierenpolitie: 144.

 

Telefoon

Telefoonnummer: 06 - 22 43 57 57

Online

Als u een melding doet via het contactformulier, moet u uw naam en telefoonnummer aan ons doorgeven, anders wordt uw melding NIET in behandeling genomen. Alleen indien nodig, wordt er contact met u opgenomen.