Het is lastig vermoedens van verminderde dierzorg uit te spreken. Toch is het van belang dat u dat doet, want dierenwelzijn is een verantwoordelijkheid van iedereen.

Ga ervan uit dat de boer niet moedwillig zijn dieren verwaarloost, maar dat hij een probleem heeft waar hij niet zelf uit komt. Behalve in gesprek gaan met de veehouder kunt u ook:

  • De zorgen bespreken met andere erfbetreders die de veehouder kennen;
  • Advies inwinnen bij uw leidinggevende, collega’s of de deskundigen van het Vertrouwensloket;
  • Signalen melden bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren.

Uit onze ervaring weten we dat bekenden van de veehouder het beste vermoedens van dierverwaarlozing kunnen bespreken. Vindt u het lastig? Dan kunt u ook een ander uit de naaste omgeving inschakelen. Denk aan de dierenarts, een familielid of voeradviseur. Neem bij twijfel contact met het Vertrouwensloket op.

Kip