Geen enkele veehouder wil zijn dieren moedwillig slecht verzorgen. Vaak komt verminderde dierzorg door iets anders. Er zijn bijvoorbeeld financiƫle zorgen, problemen in de relationele sfeer of de ontwikkelingen in het vakgebied leiden tot kopzorgen. Ons doel is om de veehouder de helpende hand reiken en samen tot een oplossing te komen.

Na een melding gaat een team van het Vertrouwensloket naar de veehouder. Ze gaan het gesprek met de agrariƫr aan en bedenken gezamenlijk een plan om de situatie onder controle te krijgen. Tijdens dit traject wordt de veehouder begeleid door ons team van experts. De dierenartsen, bedrijfseconomische adviseurs en psychosociaal hulpverleners zijn allen bekend met de agrarische wereld.

Heeft u een vermoeden van verminderde dierzorg? Herken de signalen!

Onderscheid NVWA en Vertrouwensloket

De rol van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) is anders dan de rol van het Vertrouwensloket als het gaat om verminderde dierzorg

Maakt het uit waar ik een melding doe?

Het Vertrouwensloket is, naast een meldpunt, ook bedoeld voor overleg en het verstrekken van informatie. Het Vertrouwensloket richt zich op preventie, tijdige signalering en het bieden van hulp. Het Vertrouwensloket adviseert de veehouder en de geboden hulp geschiedt op vrijwillige basis met toestemming van de veehouder. De hulp die het Vertrouwensloket aanbiedt, bestaat uit bijvoorbeeld het geven van advies over de verzorging van dieren, financieel advies of door het inschakelen van andere soorten (maatschappelijke) hulp. Als er sprake is van ernstig dierenleed, dan wordt de NVWA ingeschakeld. De NVWA controleert of de ondernemer voldoet aan de regelgeving. De NVWA kan als overheidsinstantie sancties opleggen. Het Vertrouwensloket probeert dat voor te zijn.

Integrale aanpak

Als de NVWA verminderde dierzorg signaleert en de veehouder ondersteuning wil, dan wordt het Vertrouwensloket ingeschakeld om de boer weer op de goede weg te helpen. Dankzij deze integrale aanpak zorgen we dat wie hulp nodig heeft, dit ook krijgt.

Welke meldingen aan het Vertrouwensloket worden doorgestuurd naar de NVWA?

Het Vertrouwensloket heeft afspraken gemaakt met de NVWA over het doorzetten van de melding naar de NVWA in gevallen waarbij sprake is van ernstige dierverwaarlozing of misstanden:

Een melding die telefonisch of via de website bij het Vertrouwensloket binnen komt, kan in ernstige gevallen, zoals ernstige verwaarlozing en/of dode dieren, direct aanleiding zijn om contact te leggen met de NVWA.
Het Vertrouwensloket kan tevens de NVWA inlichten nadat een vertrouwensteam een bedrijfsbezoek heeft gebracht waaruit is gebleken dat de veehouder niet mee wil werken, zich niet aan gemaakte afspraken houdt of de dierverwaarlozing blijkt erg hardnekkig. Deze drastische stap wordt met de veehouder besproken.