Dankzij erfbetreders en financiers bestaat het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren.

Wanneer er zorgen zijn over het welzijn van landbouwhuisdieren kunnen erfbetreders en burgers een melding doen bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren.

Buitendienstmedewerkers (erfbetreders) komen geregeld op agrarische bedrijven. Zij kunnen in een vroeg stadium afwijkende situaties signaleren en zijn daarmee van groot belang voor de preventie en aanpak van dierverwaarlozing.

In het afsprakenkader heeft een brede vertegenwoordiging van bedrijven, banken en organisaties in de veehouderij afspraken gemaakt met de overheid over het signaleren en het voorkomen van verminderde zorg of verwaarlozing van landbouwhuisdieren.

 

De volgende 27 partijen hebben het afsprakenkader ondertekend:

geit

Financiers

Het werk van het Vertrouwensloket wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van onderstaande partijen:

 

Financiers Vertrouwensloket