Ieder dier heeft goede verzorging nodig, denk aan genoeg voeding, voldoende drinkwater, een prettige leefomgeving in de stal en behandeling bij ziekte. Wanneer een of meerdere zaken ontbreken, is er sprake van verminderde dierzorg.

Als erfbetreder zijn er signalen waar u op kunt letten. Zien de dieren er zonder aanwijsbare reden slecht uit? Of is het erf verrommeld? Neem dan uw verantwoordelijkheid en bespreek het! Bijvoorbeeld met de veehouder zelf of met uw collega’s of andere erfbetreders. Of neem contact op met het Vertrouwensloket. Wij adviseren u over welke acties u kunt ondernemen.

Verminderde dierzorg herkent u aan onderstaande signalen:

  • Hebben de dieren normale voeding en watervoorziening?
  • Zien de dieren er smerig uit?
  • Zijn er op het bedrijf regelmatig zieke, gewonde of kreupele dieren?
  • Ontwikkelen de jonge dieren zich normaal?
  • Is de huisvesting van de dieren voldoende onderhouden?
  • Besteedt de veehouder de laatste tijd minder zorg aan zijn dieren?
  • Hebben de dieren een abnormaal haarkleed?
  • Is de veehouder anders in zijn doen en laten?

Quickscans: Objectief vaststellen verminderde dierzorg

Het Vertrouwensloket heeft per diergroep een quickscan ontwikkeld als ondersteuning om verminderde dierzorg objectief te kunnen vaststellen. Hiermee toetsen erfbetreders en teamleden hun vermoedens op hoofdlijnen om de situatie van het vee snel te kunnen inschatten.  

Deze quickscans zijn met grote zorg samengesteld en zijn bedoeld als hulpmiddel voor een screening op dierzorg. Neem voor overleg of bij twijfel gerust contact op met het Vertrouwensloket.

Oorzaken verminderde dierzorg

De oorzaken van verminderde zorg of dierverwaarlozing zijn uiteenlopend. Vaak is er sprake van gecombineerde problematiek met betrekking tot het bedrijf, de thuissituatie en de persoonlijke situatie. Zo kunnen een sterfgeval in de familie, echtscheiding, eenzaamheid, hoge werkdruk, tegenvallende financiële resultaten en/of financiële kwesties oorzaken zijn. Natuurlijk schiet niet iedere veehouder met emotionele problemen tekort in een goede zorg voor zijn dieren. Vaak is het een optelsom van problemen.

Om dierverwaarlozing te voorkomen moeten we meer zicht krijgen op de veehouders bij wie moeilijke omstandigheden wel een oorzaak zijn voor het afglijden van de zorg voor vee. Allereerst blijken veehouders zo lang mogelijk zelf te proberen hun problemen op te lossen. Daardoor wordt het tijdig inschakelen van hulp vooruitgeschoven. Voorkomen moet worden dat de dieren de dupe worden.