Als erfbetreder merkt u grote veranderingen bij een agrarische ondernemer vaak wel op: een stal is opgeknapt, er is opnieuw ingekuild, het jongvee is verplaatst. De veehouder waardeert het wanneer u daar iets over zegt.

Als de veranderingen negatief zijn, zoals in het geval van verminderde dierzorg, is dat moeilijker te bespreken. Toch is het van belang dat u de opgemerkte signalen deelt. Dat kan met de veehouder zelf, maar ook met uw collega’s of andere erfbetreders. Twijfelt u hoe u de situatie moet aanpakken? Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren wil u graag adviseren.

Paard

 

Herken de signalen

Wees alert wanneer u een erf betreedt. Ziet u veranderingen ten opzicht van vorige keer? Is het erf verrommelt of zien de dieren er ongezond uit?

Lees meer

Wat kan ik zelf doen?

Het is lastig vermoedens van verminderde zorg uit te spreken. Toch is het van belang dat u dat doet, dierenwelzijn is een verantwoordelijkheid van iedereen.

Lees meer