Jaarlijks komen er ongeveer 110 meldingen binnen bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Deze beoordelen wij zorgvuldig waarna we actie ondernemen. De veehouder is vaak blij dat hij hulp krijgt, van doelbewuste dierverwaarlozing is bijna nooit sprake. Het is belangrijk dat erfbetreders tijdig hun vermoedens van dierverwaarlozing uitspreken. Dierenwelzijn is een verantwoordelijk van ons allemaal: als u niets doet, blijven de dieren lijden.

Varken

Melden is helpen

Het is moeilijk de eerste stap te zetten en melding bij het Vertrouwensloket te maken over iemand. Misschien durft u het niet met de veehouder zelf te bespreken en voelt het als klikken. Besef dat het door uw melding alleen maar beter kan worden: voor de dieren, maar ook voor de veehouder zelf.

Lees meer

Doe een melding

Bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren kunt u terecht met vragen en meldingen over verminderde zorg bij landbouwhuisdieren. Melding maken van verminderde dierzorg bij Landbouwhuisdieren kan telefonisch en online.

Melden

Een melding gedaan en dan?

De binnengekomen melding wordt doorgezet naar een preventieteam bestaande uit een dierenarts en bedrijfskundige. Zij plannen een bezoek in met de veehouder. Als dat niet lukt, gaan ze zonder afspraak op bezoek.

Lees meer

Anoniem melden

U kunt anoniem een melding doen. Als u het Vertrouwensloket belt kunt u uw naam achterwege laten.

Lees meer