We geven u graag informatie over ons privacy beleid. Zo weet u hoe wij omgaan met de gegevens die u aan ons verstrekt en die worden verzameld via de website.

Deze website geeft u op een aantal plaatsen de mogelijkheid om een melding te doen, informatie op te vragen of om te reageren. De gegevens die u hierbij verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt gegeven door het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren en haar samenwerkingspartners. Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en ons privacy beleid na te leven.

(Technische) beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om onze systemen te beveiligen. Alle personen die namens het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Links

Deze site kan hyperlinks bevatten naar websites van andere organisaties. Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden website.

Wet bescherming persoonsgegevens

Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren gaat vertrouwelijk om met alle informatie die u ons geeft. Wij verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.