Voor ons als Vertrouwensloket is de breedte van ons werk heel vanzelfsprekend: veterinaire begeleiding, bedrijfsadvies, maar ook psychosociale begeleiding. Onlangs bleek weer hoe waardevol die veelzijdigheid is.

Een betrokken dierenarts uitte bezorgdheid over een veehouder waarbij het dierenwelzijn tekortschoot. Samen met de veehouder stelde de dierenarts proactief een plan op om de situatie te verbeteren. Echter, de dierenarts zag dat er meer aan de hand was dan enkel het welzijn van het vee. De veehouder zat niet lekker in zijn vel, wat mede bijdroeg aan de situatie op het bedrijf.

Samenwerking met eigen dierenarts

De dierenarts besloot om het Vertrouwensloket te bellen, om te informeren of wij iets konden betekenen voor deze veehouder. Dat konden we zeker! We spraken met de dierenarts af dat hij betrokken blijft voor het dierenwelzijn, terwijl wij als Vertrouwensloket voor de persoonlijke begeleiding van de veehouder op ons nemen middels een team van een bedrijfsadviseur en een maatschappelijk werker. Zo vormde de inzet van het Vertrouwensloket een aanvulling op de inspanningen van de dierenarts en de veehouder met betrekking tot het welzijn van de dieren.

Van zorgen naar zelfreflectie

Ons team bezocht de veehouder vijf keer. In deze gesprekken stond de persoonlijke situatie van de veehouder centraal. Hier werd duidelijk hoe de situatie geleidelijk was ontstaan: een zwaar gefinancierd bedrijf overgenomen, grote betrokkenheid van ouders bij het bedrijf, nooit durven uitspreken dat hij het bedrijf graag anders zou willen inrichten… Zo worstelde de veehouder jarenlang met het runnen van zijn bedrijf. Totdat vader door omstandigheden niet meer kon helpen op het bedrijf en het de veehouder boven de pet groeide. Het Vertrouwensteam hielp de veehouder vooral te kijken naar zichzelf: wat wil ik als veehouder? Als persoon? Waar ben ik goed in? Wat wil ik graag in het leven? Aan de hand van deze vragen kwam de veehouder tot een toekomstplan, voor zichzelf én voor het bedrijf.

Terugblik

Na afloop blikten we samen met de dierenarts terug op de situatie. De dierenarts is blij met de inzet van het Vertrouwensloket. “Ik dacht dat jullie alleen een luisterend oor waren voor de veehouder, maar ik heb nu geleerd dat jullie veel meer doen! Jullie hebben de veehouder echt begeleid naar een nieuw toekomstperspectief.”

Toekomstperspectief

En zie daar, de veehouder is inmiddels met de nieuwe bedrijfsinrichting aan de slag, heeft een mooie baan buiten de deur gevonden en ziet de toekomst weer hoopvol tegemoet. Dat is waarvoor we het doen!