Iedere dierenarts ervaart wel eens spanning tussen hun zorgplicht voor dieren en het omgaan met moeilijke situaties bij veehouders. Soms komen ze tijdens hun werk situaties tegen van zorgwekkende diergezondheid. Dierenartspraktijk A7 Noord dierenartsen heeft een aantal keer contact gezocht met het Vertrouwensloket over hun zorgen over een veehouder en zijn dieren. Hierdoor kreeg de veehouder begeleiding via het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. We spreken met een dierenarts van A7 Noord dierenartsen over de ervaringen in Noord-Nederland.

“Als dierenarts wil je dat het goed gaat met zowel het vee als de boer. Het is onze taak om de veehouder op diergeneeskundig vlak bij te staan. Soms zien we dat de diergezondheid in het geding komt. Bijvoorbeeld wanneer veehouders organisatorisch vastlopen in het werk, er privé-omstandigheden op hun pad komen of het financieel lastig hebben. Voorheen wisten wij niet goed hoe we veehouders met dit soort vraagstukken konden helpen; daar zijn wij als dierenartsen niet of onvoldoende voor opgeleid.”

Meer dan een luisterend oor

De dierenartsen vertellen dat het voor hen niet goed bekend was waar ze in de bovenstaande situaties dan het beste terecht konden. Tijdens hun zoektocht volgde de dierenartspraktijk een training van TABOER over suïcidepreventie in de agrarische sector en ontdekten daar ondermeer het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. “We hadden wel eens van het Vertrouwensloket gehoord, maar wisten niet dat het initiatief door de sector zelf is opgezet en wie erbij betrokken is. Ook waren we er onvoldoende van  op de hoogte dat het loket meer biedt dan alleen een luisterend oor; veehouders krijgen in zo’n traject ook kosteloos advies en begeleiding van deskundigen.”

Verantwoordelijkheidsgevoel

A7 Noord heeft inmiddels een paar keer contact gezocht met het Vertrouwensloket. Dit betrof onder andere veehouders die in het werk omkwamen, waardoor de dierverzorging tekortschoot. “Als dierenarts zie je soms veehouders knetterhard werken, maar lukt het ze toch de boel niet op de rit krijgen. Die mensen wil je dan zo graag helpen. Bij wijze van spreken wil je de kalverhokken of het erf wel helpen schoonmaken, maar daarmee los je het onderliggende probleem op lange termijn niet op.” Volgens de dierenartsen van A7 Noord dierenartsen kent iedere dierenarts wel een paar bedrijven waar hij of zij mee worstelt: “Je voelt aan de ene kant een drempel om je zorgen met die veehouder bespreekbaar te maken. Omdat het je klant is, wil je hem of haar niet verlinken. Maar aan de andere kant voel je je verantwoordelijk voor zowel het welzijn van de dieren als voor het welzijn van de boer zelf. Iedere dierenarts worstelt met dat spanningsveld.”

Ondersteuning

Alle contactmomenten zijn online via de website van het Vertrouwensloket gegaan, in samenspraak met de betreffende veehouders. De dierenartsen: “Het Vertrouwensloket belde diezelfde avond of de volgende ochtend al dat ze actie gingen ondernemen. Ze hielden ons goed op de hoogte over welke stappen ze gingen zetten. Over de inhoud of de achtergrond van de problematiek werd niets gedeeld vanwege de privacyregelgeving. Maar dat is voor ons ook niet nodig. We willen alleen dat iemand geholpen wordt en de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft.” 

Samenwerking

“Ik vond het prettig om te weten dat iemand die rust uitstraalt en ervaring met deze casuïstiek heeft vervolgens behoedzaam met de veehouder in gesprek gaat en ziet wat iemand nodig heeft. Vervolgens wordt er met de veehouder een plan maakt: wat is de problematiek en wat moet er gebeuren.” Voor ze bij A7 Noord dierenartsen de stap zetten om het Vertrouwensloket te benaderen, moesten de dierenartsen wel een drempel over. “Het ging bij deze veehouders om problemen die buiten onze expertise als dierenarts liggen. Hoewel we zagen dat de veehouder problemen had waardoor de diergezondheid in het geding kwam, konden we alleen indirect helpen door het Vertrouwensloket in te schakelen. Doordat we een melding bij het Vertrouwensloket deden, kreeg de veehouder advies en de benodigde begeleiding. Wij kunnen andere dierenartsen, die met een soortgelijke situatie te maken krijgen, de samenwerking met het Vertrouwensloket echt aanraden. Bij alle casussen hebben we vanuit onze praktijk nog steeds een goede relatie met de betreffende veehouders.”

melkvee