Energie is een grote kostenpost geworden, ook in de veehouderij. De gevolgen van de hoge energieprijzen worden steeds meer voelbaar. Daarom denken veel veehouders na over hoe en waarop energie bespaard kan worden. Het Vertrouwensloket maakt zich zorgen dat nu met verkeerde maatregelen bezuinigd wordt die op de langere termijn weerslag hebben op diergezondheid en dierwelzijn.

‘De varkens-, kalver- en pluimveehouderij zijn sectoren die energie nodig hebben voor bijvoorbeeld huisvesting. Enerzijds zijn deze bedrijven gedeeltelijk zelfvoorzienend, omdat ze bijvoorbeeld hebben geïnvesteerd in zonnepanelen. Anderzijds voelen veehouders de noodzaak de mogelijkheden te onderzoeken waar het energieverbruik kan worden verminderd op het bedrijf. Immers, veehouders zien vaak geen mogelijkheden voor het doorberekenen van de toegenomen energiekosten op hun afnemers,’ aldus Frederik Waldeck, coördinator van het Vertrouwensloket.

‘Diverse agrarische vakmedia schreven afgelopen periode over relevante tips rondom energiebesparing in de stal. Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren maakt zich zorgen dat met verkeerde aanpassingen energie bespaard wordt. Want de effecten van energiebesparende maatregelen zijn niet direct meetbaar en zichtbaar op het gebied van dierengezondheid”, aldus Waldeck. ‘Als Vertrouwensloket roepen we veehouders en erfbetreders op om elke energiebesparende maatregel goed af te wegen tegen de gevolgen op korte en langere termijn. Bezuiniging op bijvoorbeeld ventilatie of verwarming kan een minder optimale leefomgeving creëren, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de dieren. Vraag zonodig advies van experts voor het uitvoeren van de plannen om nare verrassingen achteraf te voorkomen.’