Ondermaatse voeding of watervoorziening, slechte huisvesting, zieke of kreupele dieren, zorgen om de veehouder. Zomaar een aantal voorbeelden die het Vertrouwensloket afgelopen jaar 94 keer tegenkwam op veehouderijbedrijven.

Dankzij alerte erfbetreders die (hun vermoedens van) verminderde dierzorg melden, kreeg het Vertrouwensloket het afgelopen jaar 94 meldingen binnen van situaties waarin de dierzorg niet op orde was. Uit het jaarverslag over 2023 blijkt dat van deze meldingen 17% eerder gemeld was. Dit recidiefpercentage wijst erop dat aandachtsbedrijven meer moeite hebben om zich (blijvend) te herstellen. Opvallend is ook dat bij een aantal meldingen een directe relatie was tussen dierenwelzijn en (het uitblijven van) regelgeving.

Opvallende toename

Met name in de rundveehouderij was er een opvallende toename van het aantal meldingen, vooral bij melkveebedrijven, al dan niet vrijwillig gestopt. Een deel van de meldingen betrof een directe relatie tussen diergezondheid/dierenwelzijn en de regelgeving. Veehouders die willen stoppen, wachten op de Lbv of Lbv-plus regeling. Het uitblijven van deze regeling leidde tot ondermaatse verslechtering van diergezondheid/dierenwelzijn.

Het aantal meldingen die het Vertrouwensloket in behandeling neemt, is relatief hoger dan in voorgaande jaren. Dit kan deels worden verklaard doordat begeleidingstrajecten van 2022 doorliepen in 2023, wat duidt op een ernstiger aard van de meldingen, maar ook op een vroegtijdige signalering van problemen.

Meer open communicatie tussen erfbetreders en veehouders

Het aantal meldingen door erfbetreders steeg in 2023. Ook deden erfbetreders minder vaak anoniem melding, wat een positieve trend suggereert van meer open communicatie tussen erfbetreders en veehouders. We zien dat erfbetreders vaker zelf in gesprek gaan met veehouders en samen besluiten om hulp van het Vertrouwensloket in te roepen. Daarentegen kozen burgers juist vaker anoniem te blijven bij het doen van een melding.

Zorgen over toenemende uitdagingen

Jeannette van de Ven, voorzitter van het Vertrouwensloket, benadrukt: “Het is misschien lastig om vermoedens van verminderde dierzorg uit te spreken. Maar geen actie ondernemen is geen optie. Ik roep iedereen op alert te zijn en vermoedens van verminderde dierzorg op veehouderijbedrijven direct te melden of advies in te winnen bij het Vertrouwensloket. Hoewel we er van overtuigd zijn dat geen enkele veehouder zijn dieren opzettelijk slecht verzorgt, maken we ons zorgen over de toenemende uitdagingen waarmee veehouders worden geconfronteerd. Vooral nu veehouders voor grote, ingrijpende veranderingen staan en de politieke en maatschappelijke druk alsmaar toeneemt, wat onbedoeld gevolgen kan hebben voor de dierzorg.”

Klik hier om het jaarverslag 2023 te bekijken.

Jaarverslag 2023