In haar maandelijkse vakblad besteedt Vee&Logistiek Nederland in een mooi artikel aandacht aan het Vertrouwensloket. In het artikel staat dat het Vertrouwensloket meer meldingen en adviesvragen ontving in 2021. En schrijven over Frederik Waldeck als nieuwe coördinator van het Vertrouwensloket. Verder berichten ze over de uitbreiding van het Vertrouwensloket. Bedrijfsadviseur Yvonne Daandels en maatschappelijk werker Cindy Gijzen versterken met hun expertise de bestaande capaciteit van de Vertrouwensteams.

Klik hier om het artikel te lezen