Per 1 mei 2022 is Frederik Waldeck, rundveedierenarts bij Royal GD, de nieuwe coördinator van het Vertrouwensloket. Samen met LTO-projectleider Ankie de Jong heeft hij een coördinerende rol voor de teams die naar de bedrijven gaan, contacten met opdrachtgevers en erfbetreders en zorgen dat alles loopt.

Frederik neemt de werkzaamheden over van GD-rundveedierenarts Thomas Dijkstra die deze coördinerende rol sinds 2015 voor het Vertrouwensloket vertolkt. Vanwege zijn naderende pensioengerechtigde leeftijd, heeft Thomas het stokje overgedragen aan Frederik. Frederik bezoekt als teamlid van een Vertrouwensteam al sinds 2014 de bedrijven in Midden-Nederland waarover een melding is binnengekomen. Thomas blijft wel betrokken bij het Vertrouwensloket: als teamlid van de Vertrouwensteams blijft hij veehouders bezoeken nadat over hen een melding is gedaan.

Nieuwe gezichten

Verder is sinds begin 2022 het Vertrouwensloket uitgebreid met twee nieuwe gezichten. Maatschappelijk werker Cindy Gijzen en bedrijfsadviseur Yvonne Daandels versterken met hun expertise de bestaande capaciteit van de Vertrouwensteams. Cindy werkt ruim 20 jaar als maatschappelijk werker bij welzijnsorganisatie Vorkmeer. Yvonne werkt zo’n 6 jaar als bedrijfsadviseur bij ZLTO. Beide dames zijn toegevoegd aan de preventie- en begeleidingsteams die na een melding de veehouder bezoeken. Ze bespreken verminderde dierzorg, dragen oplossingen aan en bieden begeleiding aan de veehouder. Daarbij hebben zij aandacht voor het dierenwelzijn, het bedrijf én de persoonlijke situatie van de veehouder.