Wil jij stage lopen bij het Vertrouwensloket?


Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren is een landelijk en onafhankelijk loket waar erfbetreders en burgers terecht kunnen voor advies, met vragen en om melding te doen (bij vermoeden) van verminderde dierzorg. Het gaat om bedrijfsmatig gehouden runderen, varkens, schapen, geiten, paarden en kippen. Door toenemende druk door regelgeving en vanuit de maatschappij, maar ook door financiële zorgen of psychosociale problemen, kunnen veehouders in een situatie komen dat ze hun dieren niet meer goed verzorgen.
Elke melding wordt zorgvuldig in behandeling genomen. Wanneer er duidelijke vermoedens zijn dat het dierenwelzijn in het gedrang komt, komt een team bestaande uit een dierenarts, agrarisch bedrijfsadviseur en/of maatschappelijk werker in actie. Het Vertrouwensloket legt geen boetes op, maar begeleidt en adviseert de agrarisch ondernemer bij het oplossen van zijn of haar problemen.
Het loket is in 2000 opgericht op initiatief van de veehouderijsector. De dagelijkse coördinatie van het Vertrouwensloket ligt in handen van de Gezondheidsdienst voor Dieren en LTO Noord.
Om ons werk goed te doen, zijn we afhankelijk van meldingen van erfbetreders. Veeartsen, collega agrarisch ondernemers of diervoederleveranciers betreden dagelijks boerenerven en kunnen als een van de eersten verminderde dierzorg opmerken. Daarom is vanuit het Vertrouwensloket een ‘werkgroep Erfbetreders’ samengesteld om vroegtijdige signalen van verminderde dierzorg te herkennen en knelpunten te signaleren.

Wat ga je doen?

Vanuit het Vertrouwensloket willen we graag onderzoeken hoe we erfbetreders nog beter kunnen ondersteunen bij het signaleren van en handelen bij verminderde dierzorg. Zijn erfbetreders voldoende bekend met het Vertrouwensloket? Waarom doen erfbetreders wel of geen melding bij het Vertrouwensloket? Waar hebben erfbetreders behoefte aan (als het gaat om training en informatievoorziening)? Wat kunnen we verder optimaliseren?

Wie ben jij?

• Je bent proactief, integer en legt makkelijk contact
• Je bent bekend met / hebt affiniteit met de agrarische sector
• Je bent beleefd en nieuwsgierig, dus je durft door te vragen en gaat graag de diepte in
• Je kan goed zelfstandig werken
• Je volgt een hbo- of wo-opleiding

Wat bieden wij jou?

Je krijgt een vergoeding van € 300,-- bruto per maand bij een stage van 40 uur per week. Je komt in dienst bij LTO Noord. Bij LTO Noord werk je volgens het ‘nieuwe werken’. Onze organisatiecultuur is erop gericht het beste uit onze stagiaires en medewerkers te halen. Dit betekent dat wij je faciliteiten aanbieden waarmee je tijd- en plaats onafhankelijk kunt werken. De formele standplaats is Zwolle.

Van ons mag je een leerzame stagetijd verwachten, met juiste begeleiding en ruimte om het werkveld te leren kennen!

Solliciteer