De laatste jaren ervaren steeds meer agrarisch ondernemers psychosociale druk. Ook rondom suïcidaliteit zijn er veel zorgen. De meest recente cijfers van 113 laten een toename zien in het aantal suïcides in de agrarische sector. Daarom organiseren we suïcidepreventietrainingen voor gatekeepers.

Suïcidepreventietraining

Het herkennen van signalen en/of het bespreekbaar maken van zelfmoordgedachten is moeilijk, maar belangrijk. Daarom organiseert Agrozorgwijzer in januari 2023 een viertal suïcidepreventietrainingen ‘gatekeeper voor de agrarische sector’ in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie, LTO Noord, Zorg om Boer en tuinder (ZOB) en het Vertrouwensloket.


Gatekeepers zijn mensen die een belangrijke rol kunnen vervullen in het signaleren en begeleiden van mensen met zelfmoordgedachten naar professionele hulp.

Gesprekstechnieken

De gatekeeperstraining leert jou als erfbetreder en collega-boer een gesprek over zelfmoordgedachten te voeren. Jij kunt voor agrariërs die klem zitten en misschien overwegen om uit het leven te stappen hét verschil maken. Hoe? Door gedachten aan zelfdoding te signaleren, er over te praten, naasten te betrekken en te ondersteunen om professionele hulp te zoeken. Hierbij heb je de rol van medemens, niet die van hulpverlener.


Ook is er aandacht voor het dilemma tussen enerzijds jouw rol en taak die je als erfbetreder uitvoert en anderzijds het bieden van hulp in je rol als medemens. Dit kan voor de boer (en voor jezelf) tegenstrijdig voelen. In deze training van 4 uur krijg je praktische handvatten en tips en oefen je gesprekstechnieken.


Voor meer informatie en aanmelden: kijk op de website van Agrozorgwijzer.