Het herkennen van signalen en/of het bespreekbaar maken van zelfmoordgedachten is moeilijk, maar belangrijk. In oktober en november starten we met de suïcidepreventietraining gatekeeper voor de agrarische sector. Kom jij regelmatig op het erf? Neem dan deel aan deze training. Er is nog ruimte. Meld je snel aan!

 

Elke dag overlijden er 5 mensen door zelfdoding in Nederland. De agrarische sector staat op nummer 2 in de beroepenlijst met een relatief hoog risico op zelfdoding. Elke zelfdoding is er één teveel: wat een ongeluk lijkt, kan ook een suïcide zijn - zeker bij boeren. Volgens 113 heeft 55-90% van de mensen die zelfmoord plegen, vooraf signalen gegeven. Een zelfdoding heeft enorme impact op de mensen er om heen.

1-daagse training

In samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie en TABOER bieden wij Suïcidepreventietrainingen Gatekeeper aan, speciaal ontwikkeld voor de agrarische sector. Tijdens deze training leer je signalen herkennen van iemand met suïcidale gedachten én om zelfmoord bespreekbaar te maken. Kom jij regelmatig op het erf? Neem dan deel aan deze training en leer de eerste signalen kennen, die erop wijzen dat het met een boer of tuinder niet goed gaat. Je leert tijdens deze eendaagse training om de vraag – ’Hoe gaat het écht met je?’ – te stellen. Je leert hoe je suïcidale gedachten bespreekbaar maakt en de ander stimuleert om hulp te zoeken.

Inhoud training

Naast het bespreken van ervaringen en kennisoverdracht door de trainers is een belangrijk onderdeel van de training het oefenen in tweetallen met praktijksituaties. Handvatten en gesprekstips worden aangereikt ter ondersteuning. Daarnaast leer je de verwijsmogelijkheden. De training wordt gegeven door ervaren trainers van 113. Meer informatie over doel en trainingsopbouw lees je in deze flyer.

Sleutelrol

De training heet ‘Suïcidepreventietraining gatekeeper voor de agrarische sector’. Gatekeepers zijn mensen die een sleutelrol kunnen vervullen in het begeleiden van mensen met zelfmoordgedachten naar professionele hulp.

Data

Je kunt je aanmelden voor één van de volgende trainingsdagen:
• 23 oktober – Den Bosch – Agri en Food Plaza, Onderwijsboulevard 225, 5223 DE 's-Hertogenbosch
• 30 oktober – Hobrede – Boerderij Wennekers, Hobrede 16, 1477 EH Hobrede
• 13 november – Zwolle – Poppehuus, Hooiweg 15, 8026 RL Zwolle
• 20 november – Drachten – LTO Noord, Lavendelheide 9, 9202 PD Drachten

Meld je nu aan 

TABOER

 

Het herkennen van signalen en/of het bespreekbaar maken van zelfmoordgedachten is moeilijk, maar belangrijk. ‘Ik heb de gatekeepertraining gevolgd. Ik merkte op dat we als erfbetreders best goed zien wanneer zaken anders gaan lopen op een erf of welke signalen zorgwekkend zijn bij agrariërs of bedrijven. Echter het daadwerkelijk benoemen en het woord zelfdoding/suïcide in de mond nemen, vergt van jezelf de nodige aandacht en vooral ook oefening", aldus erfbetreder Niek.