Verminderde zorg herkennen is niet altijd eenvoudig. Bij extreme gevallen is geen twijfel mogelijk en moet direct worden opgetreden. Maar wat als de signalen minder sterk zijn? Kreupelheid kan bijvoorbeeld een eenvoudige kwaal zijn, maar wanneer dit wordt genegeerd dan kan dit duiden op verwaarlozing. Anderzijds kan een veestapel op grote schaal gebreken vertonen terwijl er geen sprake is van verminderde zorg. Misschien zijn de dieren ziek door een uitbraak die niet voorkomen had kunnen worden. Eenduidige richtlijnen zijn er dus niet en dat maakt het signaleren niet eenvoudig.