De mensen van het Vertrouwensloket werken tijdens kantoortijden. In een crisissituatie komt het Vertrouwensloket binnen 24 uur in actie.