Nee. Het Vertrouwensloket is geen controlerende of handhavende instantie. Wanneer u een melding doet, worden samen met u de signalen tegen het licht gehouden en verschillende mogelijkheden aangedragen om de betreffende veehouder te kunnen helpen. Naast het doen van een melding kunt u ook bij het Vertrouwensloket terecht om advies te krijgen zodat u zelf actie kunt ondernemen.