Het contact van de vertrouwensteams met de veehouder is in het algemeen van korte duur en gericht op het voorkomen van herhaling. Indien nodig worden voor het vervolg bestaande contacten benut. Dit kan bijvoorbeeld de plaatselijke dierenarts zijn, of de agrarische bedrijfsverzorging. Wie de begeleiding op zich neemt hangt niet alleen af van wil of expertise van de begeleiders, maar vooral van de houding van de veehouder zelf. Sommigen stellen meer prijs op hulp uit de directe omgeving, anderen willen juist begeleiding door derden. Ook de achtergronden spelen mee: zijn de gesprekken eenmalig en persoonlijk of is sprake van een herhalend patroon?

Begeleiding op maat

In iedere situatie is maatwerk van groot belang. Zo kan de betrokkenheid van het Vertrouwensteam van korte duur zijn, maar ook uitmonden in een langer begeleidingstraject. Wanneer nodig kan de duur van het contact en de samenstelling van het vertrouwensteam aangepast worden. Bijvoorbeeld door het inschakelen van personen met een sociaal-maatschappelijk of psycho-sociale achtergrond. Daar waar mogelijk wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de reguliere hulpverlening.