Melden van dierverwaarlozing kan, indien gewenst anoniem, via de website of telefoon van het Vertrouwensloket. Degene die niet een anonieme melding heeft gedaan, krijgt een terugkoppeling op hoofdlijnen. Het Vertrouwensloket meldt dan alleen dat we werk maken van de melding. Welke oplossingen we hebben gevonden en hoe erg de problemen daadwerkelijk zijn melden we nooit aan degene die zich gemeld heeft bij het Vertrouwensloket.

Aan de telefoon wordt goed doorgevraagd, zodat er een correcte beslissing gemaakt kan worden, zie het als een voorselectie. Op basis van de gesignaleerde problemen wordt besloten of er een begeleidingsteam (al misstanden) of een preventieteam ( dreigende misstanden) wordt gestuurd. De teams bestaan uit 11 deskundigen, waaronder vier specialisten met een psychosociale achtergrond, drie specialisten met een bedrijfseconomische achtergrond en vier dierenartsen. Soms staat er binnen een dag na het telefoongesprek een team bij de boer op het erf. Dat team bestaat in principe uit minimaal twee mensen. Voor de veiligheid, maar ook om met elkaar te sparren over oplossingen. Het team beslist na het bezoek wat nodig is. Dat kan een bezoek van een dierenarts, een psycholoog, een boekhouder of een bedrijfshulp zijn die met de ondernemer om de tafel gaat zitten.

Als tijdens het eerste bezoek blijkt dat er sprake is van verminderde dierzorg of verwaarlozing komen de volgende vragen aan de orde:

  • Is de veehouder zich bewust van de situatie?
  • Wat zijn de onderliggende oorzaken?
  • Hoe is het probleem op te lossen?

Afspraken met de veehouder

Uiteindelijk worden afspraken gemaakt die op papier worden gezet. Het vertrouwensteam bezoekt de veehouder na het eerste contact nog een paar keer om te zien of de afspraken worden nageleefd. Over het bedrijf en de inhoud van de gesprekken wordt niet met derden gecommuniceerd, tenzij de veehouder hier toestemming voor geeft.

 

Lees ook:  hoe werkt het Vertrouwensloket