"Het ontbreken van normale zorg voor het dier", dat is de kortst mogelijke omschrijving van verminderde zorg. Belangrijke aspecten van een normale zorg zijn een goede voeding, voldoende drinkwater, een passende huisvesting en een goede behandeling in geval van ziekte. Natuurlijk doen veehouders er alles aan om deze zorg aan hun vee te geven. Een optimaal economisch bedrijfsresultaat en een goed imago van de sector is in hun eigen belang. Lees verder: herken de signalen.