Het preventieteam is erop gericht om dierverwaarlozing te stoppen en herhaling te voorkomen. Een preventieteam bestaat uit een dierenarts en bedrijfseconomisch adviseur. Zij stellen samen met de veehouder een verbeterplan op om de situatie onder controle te krijgen en in de toekomst zo te houden. Het begeleidingsteam wordt ingezet op bedrijven waar verwaarlozing en verminderde zorg voor dieren veroorzaakt wordt door meervoudige problematiek. Een bedrijfseconomisch adviseur en een psychosociaal hulpverlener begeleiden de veehouder en zorgen voor een overdracht naar reguliere hulp- en dienstverlening.