Het Vertrouwensloket is een initiatief uit de veehouderijsector en bedoeld om het aantal gevallen van verminderde dierzorg of dierverwaarlozing tot een minimum te beperken. De NVWA is de overheidsinstantie die controles uitvoert en handhaaft op basis van wet- en regelgeving.

Lees ook: hoe werkt het Vertrouwensloket