Runderen, varkens, schapen, paarden, geiten en kippen die bedrijfsmatig gehouden worden. Gezelschapsdieren zoals honden, katten en hobby-paarden vallen hier niet onder.