Diergezondheid en dierenwelzijn zijn belangrijke thema’s in de Nederlandse veehouderij. De veehouder speelt daarin op zijn eigen veehouderijbedrijf een cruciale en kwetsbare rol. Voor veehouders waar door uiteenlopende redenen (tijdelijk) het dierenwelzijn in het geding komt, is het Vertrouwensloket een belangrijk vangnet.

Afgelopen jaar ontving het Vertrouwensloket 106 meldingen en 55 informatieve vragen van erfbetreders en burgers. Dat het Vertrouwensloket vaker situaties van verminderde dierzorg zal tegenkomen is een reële zorg gezien de politieke onduidelijkheid voor de sector.

De belangrijkste cijfers over 2022 vindt u in de factsheet.

Recidieven
Erfbetreders en burgers weten de weg naar het Vertrouwensloket goed te vinden voor het uiten van hun zorg of doen van een melding over (mogelijk) verminderde dierzorg. Van de 106 meldingen zijn 22 situaties eerder gemeld. In 2022 is het percentage recidieven met 50% gestegen ten opzichte van 2021. Jeannette van de Ven, voorzitter van het Vertrouwensloket: “‘Moedwillig dieren verwaarlozen is niet aan de orde. Vaak zijn er op het bedrijf problemen van financiële of sociale aard. Een stijging van het percentage recidieven wijst erop dat aandachtsbedrijven meer moeite hebben om er weer bovenop te komen. Dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling, zeker ook in het licht van de regels en onzekerheden die nog op de veehouderijsector afkomen.”

Vaker anoniem gemeld
In 2021 en 2022 ontving het Vertrouwensloket meer meldingen van burgers dan van erfbetreders. Het percentage anonieme meldingen van burgers is 64% en van de erfbetreders 60%. “Burgers melden vaker anoniem ten opzichte van de erfbetreders. Wat ik opvallend vindt is dat erfbetreders in 2022 vaker anoniem een melding deden dan voorgaande jaren”, aldus Van de Ven.

Rundvee traditioneel koploper
Bij de verdeling van de meldingen over de diersoorten heen is het aandeel rundvee met 56% het hoogst. Het aantal meldingen over rundveehouderij is gedaald van 62 (2021) naar 59 (2022). Van de Ven: “Weliswaar is het aantal meldingen over rundveebedrijven iets gedaald, maar de ernst van de meldingen op die bedrijven is toegenomen. Dit blijkt ook uit een toename van het percentage recidieven.

Het aantal meldingen bij varkens is licht gestegen. Opvallend is dat er geen meldingen over pluimvee binnen zijn gekomen. Een verklaring daarvoor ligt waarschijnlijk is het gesloten stalsysteem waardoor (vermeende) ontoereikende dierzorg slecht zichtbaar is.

In 2022 ontving het Vertrouwensloket 24 meldingen over ontoereikende dierzorg bij paarden, daarvan zijn twee meldingen door een team bezocht. De oorzaak dat na een melding weinig paardenbedrijven bezocht werden door een vertrouwensteam is dat met toestemming van de eigenaar ruggespraak heeft plaatsgevonden met de eigen dierenarts. Verschillende paardenmeldingen bleken namelijk onjuist te zijn.