Benieuwd hoe het Vertrouwensloket te werk gaat?

Een dierenarts belt met het Vertrouwensloket. Hij maakt zich zorgen over het welzijn van een ondernemer die hij regelmatig bezoekt. Deze ondernemer zit met zijn broer in een maatschap met melkvee en vleeskuikens. Hij heeft zich toegelegd op het melkvee. Zijn broer richt zich op de vleeskuikens. Maar die kan door een ernstige ziekte niet meer op het bedrijf werken. Hij kan zelfs niet meer thuis wonen vanwege zijn zorgbehoefte.

De dierenarts ziet dat de zorgen zwaar wegen. Hij vreest dat het welzijn van de dieren in gevaar komt. De dierenarts uit ook zijn zorgen over het welzijn van deze ondernemer en de partner van zijn zieke broer.

Gesprek (1)

Vanuit het Vertrouwensloket maken we een afspraak. We ontmoeten de boer in de gezellige kantine van het bedrijf. Tijdens de koffiepauze lopen mensen in en uit. Na de koffiepauze komt het gesprek op gang. De ondernemer heeft zijn bedrijf goed op orde. Hij melkt 120 koeien. Bij het bedrijf is 60 hectare grond. De gebouwen en het interieur zijn goed onderhouden. De vleeskuikens baren hem zorgen. Voor dit deel van het bedrijf was zijn broer verantwoordelijk. Momenteel heeft hij hiervoor gespecialiseerd personeel ingehuurd. En toch drukt de verantwoordelijkheid zwaar op hem. Hij wil het totale bedrijf in stand houden, want dit is het bedrijf dat ze van hun ouders hebben overgenomen.

Daarnaast komt de zorg voor zijn broer, die opgenomen is in een verpleeghuis. Een bezoek kost hem ongeveer 3 reisuren per dag. Hij wil graag dat zijn broer opgenomen wordt in een verpleeghuis dichterbij. Helaas verloopt de communicatie met de zorgverlening niet optimaal. Dit zorgt voor extra spanning. Hij geeft aan dat hij moeilijk over zijn zorgen kan praten. Zelfs niet met de partner van zijn broer. Zuchtend: “Ik zie wel wat ervan komt”. Daarna feller: “Als ik het niet volhoud, dan verkoop ik de boel”.

Onvermijdelijk komt de vraag: “De vrouw van jouw broer woont hier ook op het erf, hoe is het met haar?” Hij geeft aan dat het contact oppervlakkig is. Hij spreekt liever niet met haar over de huidige moeilijkheden en de gevolgen voor haar en de kinderen. We spreken af dat we ook in gesprek met de partner van zijn broer zullen gaan.

Gesprek (2)

De partner heeft heel veel moeite met de huidige stand van zaken. Haar eigen werk zorgt voor afleiding in deze zorgelijke situatie. Zij zit vol vragen. Maar die kan of durft ze niet te stellen aan haar zwager. “Hij houdt de boot af en volgens mij ziet hij wel waar het schip strandt”, zegt ze. Communicatie is hier een groot probleem. Haar grootste angst is: “Wat gebeurt er met haar en de kinderen wanneer het bedrijf verkocht zal worden?” Ze maakt zich zorgen voor de toekomst van haar kinderen. Daarnaast wil zij graag dat de communicatie met de zorgverleners van haar partner verbetert. Zij wil ook graag haar partner dichter bij huis hebben.

Tijdens ons gesprek komt het inzicht dat zij de financiële problemen en de juridische aspecten het beste kan bespreken met haar accountant. Dit inzicht geeft haar lucht. Zij zal dit inzicht met haar zwager bespreken.

Wat betreft de moeizame communicatie met de zorgverleners is iemand gevonden die kan bemiddelen. De mooie uitkomst is dat de partner is overgeplaatst naar een verpleeghuis dat dichtbij is. Dit geeft rust en energie om te werken aan een toekomstplan.  

Communicatie

Door de gesprekken werd het inzicht geboren, dat mensen de problemen niet moeten inslikken, maar bespreekbaar maken.
Problemen inslikken verstikt het plantje, dat inzicht geeft ……..

Drs. Ing. Gerard Venhuizen
Vertrouwensteam Noord-Nederland

Over Gerard

 

Gerard Venhuizen is werkzaam in een van de Vertrouwensteams die een veehouder bezoekt na een melding van verminderde dierzorg of als er zorgen zijn geuit over een veehouder. Zo’n twee keer per jaar schrijft Gerard een blog vanuit zijn dagelijkse praktijk. Wat komt hij tegen op de boerenerven? Hoe gaat het Vertrouwensteam te werk? De blogs van Gerard Venhuizen geven inzicht in wat er gebeurt nadat een melding is gedaan. 

Lees meer blogs van Gerard

 

- Blog ‘Houd contact in de strijd tegen het coronavirus’ 
- Blog ‘Gezondheidsproblemen’ 
- Blog ‘Regelgeving’ 
- Blog ‘In gesprek met’ 
- Blog ‘Een erfbezoek’ 
- Blog 'Een eenzame worsteling'