Uitgelicht

Goede informatie kan drempelverlagend werken om contact op te nemen met het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Op deze pagina vindt u relevante nieuwsberichten en blogs vanuit de praktijk.

In gesprek met ...

Wat kom je tegen op de boerenerven? Hoe gaat het Vertrouwensteam te werk? De blog van Gerard Venhuizen geeft inzicht geven in wat er gebeurt nadat een melding is gedaan. "De melding is binnen. In het  team – elk team bestaat uit twee leden – wordt de melding besproken. Daarna wordt contact opgenomen met de aangemelde veehouder...."

Een erfbezoek

Een ondernemersechtpaar kan financieel de eindjes niet meer aan elkaar knopen en reageert vanwege oververmoeidheid niet meer adequaat. Nadat een melding binnen komt van dode dieren, bezoekt het Vertrouwensloket het echtpaar om te helpen hun situatie weer op de rit te krijgen. Hoe? Lees het in de blog.  

Snel hulp bieden is essentieel

Projectleider Fleur Bartels is coördinator van het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren dat al 20 jaar bestaat. Volgens Bartels is verminderde zorg voor dieren vaak het gevolg is van een ingrijpende gebeurtenis en lang niet iets wat moedwillig gebeurt. Met het Vertrouwensloket wordt zowel dier als boer een helpende hand wordt toegestoken. Het loket werkt daarvoor samen met 25 erfbetredende organisaties

Agrozorgwijzer beschikbaar

De website www.agrozorgwijzer.nl is sinds eind september 2018 beschikbaar. Tijdig signaleren, het gesprek aangaan en een betere verbinding met de reguliere hulpverlening vormen de hoofdlijnen van dit vangnet dat is gericht op suïcidepreventie en een veilige werkomgeving voor medewerkers.

Zorg voor elkaar. Praat met elkaar.

Boer zijn: vrijheid, passie, samen met je gezin. Maar soms ook: eenzaam, continue zorg, altijd door moeten. Voor wie worstelt met 'hoe verder', is iemand die luistert en aandacht geeft zo belangrijk. Zorg voor elkaar. Praat met elkaar. Als Vertrouwensloket weten we als geen ander hoe belangrijk dat is. 

'Realiseer je dat je erf geen eiland is'

‘Het is bijzonder en tegelijkertijd waardevol werk. Het maakt je nederig, laat je zien dat het leven niet altijd maakbaar is. Want wat sommige mensen voor de kiezen krijgen… Enorm.’ De mensen achter het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren beseffen goed hoe ingrijpend het is als zij aan de bel trekken bij een veehouder.

Nieuwe website Vertrouwensloket

De website van het Vertrouwensloket heeft een nieuw jasje. De nieuwe vormgeving en verbeterde navigatie passen beter bij de uitstaling die het Vertrouwensloket wil zijn: een onafhankelijk en toegankelijk informatie- en meldpunt voor preventie en tijdige signalering van verminderde dierzorg.

Terug naar boven