Goede informatie kan drempelverlagend werken om contact op te nemen met het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Op deze pagina vindt u relevante nieuwsberichten en blogs vanuit de praktijk.

Jaarverslag 2023: Vertrouwensloket belangrijk vangnet

Dankzij alerte erfbetreders die (hun vermoedens van) verminderde dierzorg melden, kreeg het Vertrouwensloket het afgelopen jaar 94 meldingen binnen van situaties waarin de dierzorg niet op orde was. Uit het jaarverslag over 2023 blijkt dat van deze meldingen 17% eerder gemeld was.

Animatie: Niet pluis? Kijk niet weg!

Wat doe je als je bij een veehouder op het erf komt en je ziet allerlei opvallende zaken waarbij je het gevoel krijgt: ‘Klopt dit wel?’ Wat kun je dan doen binnen je mogelijkheden als erfbetreder? Wat is jouw rol in deze situatie? Het Vertrouwensloket heeft een animatiefilm gemaakt die een duidelijk beeld geeft van signalen van verminderde dierzorg en dierverwaarlozing en welke acties je kunt ondernemen. De animatie laat zien welke stappen erfbetreders kunnen zetten wanneer ze zorgelijke situaties opmerken, of het nu op het erf, in de stal, in huis of bij de veehouder zelf is.

Blog: De maatschappij polariseert

Soms voelt een veehouder zich gekwetst en wantrouwig ten opzichte van de overheid. In zijn blog vertelt Gerard Venhuizen over zijn werk bij het Vertrouwensloket. Deze keer het verhaal van een boer wiens bedrijf in onbalans was, zowel in de zorg voor dieren als in de administratie. Hoewel de veehouder openstaat voor verandering en dankbaar is voor de inzichten die inspecties bieden, voelt hij zich als een crimineel behandeld. Lees de blog hoe Gerard hulp bood.

Hoe het Vertrouwensloket een veehouder nieuw perspectief biedt

We geven u graag een ‘kijkje in de keuken’ hoe het Vertrouwensloket de helpende hand reikt. Deze keer het verhaal van een veehouder die een zwaar gefinancierd bedrijf overnam, de druk van zijn ouders’ betrokkenheid voelde en daardoor zijn eigen wensen niet durfde te uiten. De eigen dierenarts, bezorgd over zowel de toestand van het vee als de boer zelf, nam contact op met het Vertrouwensloket.

Suïcidepreventietraining gatekeeper voor de agrarische sector start binnenkort

In samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie en TABOER verzorgen we in oktober en november de Suïcidepreventietrainingen Gatekeeper voor de agrarische sector. Een vaardigheidstraining van een dagdeel waarin je als erfbetreder of collega-boer leert hoe je signalen herkent, suïcidale gedachten bespreekbaar maakt en de ander stimuleert om hulp te zoeken.

Uitnodiging voor het webinar: 'Suïcidepreventie in de agrarische sector'

TABOER organiseert op 12 oktober een webinar over suïcidepreventie in de agrarische sector. Dit gratis webinar helpt je om signalen bij boeren en tuinders te herkennen en geeft je handvatten om het gesprek aan te gaan.

Stagiair gezocht

Wil jij stage lopen bij het Vertrouwensloket? Vanuit het Vertrouwensloket willen we graag onderzoeken hoe we erfbetreders nog beter kunnen ondersteunen bij het signaleren van en handelen bij verminderde dierzorg.

Blog: 'De ogen van het publiek'

In zijn blog deelt Gerard Venhuizen zijn ervaringen over het werk bij het Vertrouwensloket. Deze keer het verhaal van een veehouder die tot het besef komt dat zijn gebrek aan vakmanschap heeft geleid tot een hoog sterftepercentage onder zijn dieren. Hij probeert wanhopig de dode dieren verborgen te houden, maar zijn geheim wordt ontdekt. Als gevolg van dit schandaal wordt hij door zijn omgeving bestempeld als misdadiger. Gerard bezocht deze veehouder namens het Vertrouwensloket om hem de helpende hand te bieden.

Ontdek de theatervoorstelling 'Wij, Varkensland': nu beschikbaar op YouTube

Beleef een adembenemende theatervoorstelling gewoon vanuit huis! Laat je meeslepen door het meesterwerk van theatermaker Lucas de Man, waarin hij op indringende wijze de wereld van de varkensboer tot leven brengt. In 'Wij, Varkensland' dompel je jezelf onder in de beproevingen en uitdagingen waar veehouders dagelijks mee te maken hebben.

‘We houden ons hart vast’

Met alles wat er op de veehouderij af komt, houdt Jeannette van de Ven haar hart vast. De voorzitter van het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren vreest een stijgend aantal meldingen van dierverwaarlozing, gezien de grote onzekerheid bij veehouders over het voortbestaan van hun bedrijf. Dit zegt Jeannette van de Ven in een interview in de vakbladen van Agrio.

Stal- en weidedieren beschermen tegen hitte

In de zomer kan de temperatuur flink oplopen. Dieren kunnen daadwerkelijk welzijnsproblemen krijgen door extreem warm weer. Veel veehouders nemen daarom de nodige maatregelen om hun stal- en weidedieren te beschermen tegen hittestress. Zij zorgen voor voldoende schaduw, geven de dieren voldoende water en passen zonodig hun management aan. Bekijk hoe u hittestress bij dieren herkent. En hoe u dit kunt melden.

Maak Vertrouwensloket structureel onderdeel van Convenant Dierwaardige Veehouderij

Voor verdere ontwikkeling naar een dierwaardige veehouderij is de kwetsbare, maar cruciale rol van de veehouder nog onderbelicht. Het Vertrouwensloket roept op om in het Convenant Dierwaardige Veehouderij en in het Landbouwakkoord aandacht te hebben voor twee punten: Begeleid veehouders waar (ernstige) zorgen zijn omtrent dierzorg. En creëer een vangnet voor veehouders die door uiteenlopende redenen (tijdelijk) niet kunnen meekomen.

Jaarverslag 2022: “Dierverwaarlozing vaak laatste signaal”

Diergezondheid en dierenwelzijn zijn belangrijke thema’s in de Nederlandse veehouderij. De veehouder speelt daarin op zijn eigen veehouderijbedrijf een cruciale en kwetsbare rol. Voor veehouders waar door uiteenlopende redenen (tijdelijk) het dierenwelzijn in het geding komt, is het Vertrouwensloket een belangrijk vangnet. Het Vertrouwensloket is meer dan ooit nodig: “Dierverwaarlozing vaak laatste signaal”

Vertrouwensloket: 'Hoge energieprijzen kunnen impact hebben op diergezondheid en -welzijn'

Energie is een grote kostenpost geworden, ook in de veehouderij. De gevolgen van de hoge energieprijzen worden steeds meer voelbaar. Daarom denken veel veehouders na over hoe en waarop energie bespaard kan worden. Het Vertrouwensloket maakt zich zorgen dat nu met verkeerde maatregelen bezuinigd wordt die op de langere termijn weerslag hebben op diergezondheid en dierwelzijn.<br />

Informatiefolder beschikbaar om achter te laten bij veehouder

Komt u als erfbetreder bij een veehouder waarvan u denkt: ‘die zou de hulp van het Vertrouwensloket goed kunnen gebruiken’? U kunt de veehouder dan attenderen op de hulp die het Vertrouwensloket biedt en misschien zelfs al direct in contact brengen met het Vertrouwensloket. In deze situatie kunt u een flyer met informatie achterlaten bij de veehouder. Het Vertrouwensloket stelt de flyer digitaal beschikbaar, u kunt kiezen of u zelf een printje maakt en achterlaat bij of digitaal doorstuurt naar de veehouder. 

Blog: 'Isolatie'

In zijn blog vertelt Gerard Venhuizen over zijn werk bij het Vertrouwensloket. Deze keer het verhaal van een veehouder die zich isoleert van de buitenwereld. Er is iets gebeurd op zijn bedrijf wat hij met niemand durft te delen. De schaamte om zijn geheim is zo groot dat het zijn privéleven en gezondheid beïnvloedt. Gerard ging bij hem op bezoek om namens het Vertrouwensloket de boer de helpende hand te reiken.

Suïcidepreventie: een lastig, maar belangrijk thema.

Het herkennen van signalen en/of het bespreekbaar maken van zelfmoordgedachten is moeilijk, maar belangrijk. Daarom organiseert we in januari 2023 een viertal suïcidepreventietrainingen ‘gatekeeper voor de agrarische sector’.

Boer vaak opgelucht door hulp

Dierenarts Frederik Waldeck, rundveedierenarts bij Royal GD, is de nieuwe coördinator bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren dat wordt ondersteund door LTO. In gesprek met LTO-projectleider Ankie de Jong vertelt hij over zijn ervaringen bij het loket. ‘Ik merk ook opluchting bij boeren, er komt hulp.’

Blog: ‘Geschonden vertrouwen’

Een veehouder die (te) goed is van vertrouwen, krijgt door een vergissing een fikse boete van de overheid. Hij voelt zich vervolgens als crimineel weggezet en raakt in een depressie. Daar ondervindt niet alleen zijn gezin de gevolgen van, maar ook de verzorging van het vee lijdt daaronder. Gerard Venhuizen vertelt in zijn blog hoe het Vertrouwensloket de boer hielp nadat een melding was ontvangen.

Blog 'regelgeving'

Een melkveehouder worstelt met zijn gezondheid. Het Vertrouwensloket krijgt een melding over het welzijn van zijn vee. Gerard Venhuizen vertelt in zijn blog hoe hij de weerstand moest ontdooien en de boer hielp. In zijn communicatie met erfbetreders. Maar ook om een keuze te maken in het voortbestaan van zijn bedrijf.

Blog: Houd contact in de strijd tegen het coronavirus

Drs. Ing. Gerard Venhuizen, werkzaam als adviseur bij het Vertrouwensloket, schrijft een blog over de impact van het coronavirus op de boerderij. Hij heeft ook een advies: blijf niet in de negatieve sfeer hangen! Zoek contact! Wissel ervaringen uit, deel je gevoel, juist nu. Ervaringen uitwisselen is een vorm van ventilatie van de geest. Lukt dat niet met vrienden of familie, zoek dan contact via LTO of het Vertrouwensloket.

Blog 'Een eenzame worsteling'

Een varkenshouder is trots op zijn bedrijf, maar wil niet dag en nacht werken. Hij worstelt met de vraag of hij wel door wil met zijn bedrijf. Nadat een melding binnen komt over dode dieren, bezoekt het Vertrouwensloket de veehouder om te kijken of de zorgen om de boer terecht zijn en of we hulp kunnen bieden.

Blog 'communicatie'

Een dierenarts neemt contact op met het Vertrouwensloket. Hij uit zijn zorgen over een maatschap met twee broers waarvan er een ernstig ziek is. Het Vertrouwensteam helpt deze familie om problemen bespreekbaar te maken. Gerard Venhuizen vertelt in zijn blog hoe hij te werk ging.

Blog: 'De mooie façade: schijn bedriegt'

Een veehouder weet in eerste instantie de schone schijn goed op te houden. Maar achter die façade zit een verhaal van vechten om te overleven. Het Vertrouwensloket kreeg een melding van iemand met de beste intenties voor deze boer. Gerard Venhuizen vertelt in zijn blog hoe het Vertrouwensloket vervolgens met hem meedacht richting een oplossing.