Uitgelicht

Goede informatie kan drempelverlagend werken om contact op te nemen met het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Op deze pagina vindt u relevante nieuwsberichten en blogs vanuit de praktijk.

In gesprek met ...

Wat kom je tegen op de boerenerven? Hoe gaat het Vertrouwensteam te werk? De blog van Gerard Venhuizen geeft inzicht geven in wat er gebeurt nadat een melding is gedaan. "De melding is binnen. In het  team – elk team bestaat uit twee leden – wordt de melding besproken. Daarna wordt contact opgenomen met de aangemelde veehouder...."

Nieuwe website Vertrouwensloket

De website van het Vertrouwensloket heeft een nieuw jasje. De nieuwe vormgeving en verbeterde navigatie passen beter bij de uitstaling die het Vertrouwensloket wil zijn: een onafhankelijk en toegankelijk informatie- en meldpunt voor preventie en tijdige signalering van verminderde dierzorg.

Agrozorgwijzer beschikbaar

De website www.agrozorgwijzer.nl is sinds eind september 2018 beschikbaar. Tijdig signaleren, het gesprek aangaan en een betere verbinding met de reguliere hulpverlening vormen de hoofdlijnen van dit vangnet dat is gericht op suïcidepreventie en een veilige werkomgeving voor medewerkers.

Terug naar boven