Goede informatie kan drempelverlagend werken om contact op te nemen met het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Op deze pagina vindt u relevante nieuwsberichten en blogs vanuit de praktijk.

Jaarverslag 2021

Zorgen over ondervoeding, huisvesting, kreupele dieren: erfbetreders en burgers wisten in 2021 de weg naar het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren te vinden. Met adviesvragen, om hun zorgen te uiten over een veehouder of om een melding te doen over verminderde dierzorg. In totaal werden 58 adviesvragen gesteld en 116 meldingen gedaan. 

Podcast 'Het Vertrouwensloket in de praktijk'

Nieuwe Oogst maakte een podcast: 'Het Vertrouwensloket in de praktijk'. Een boer vertelt over de oorzaken en gevolgen van zijn bedrijfsvoering, die uiteindelijk leidden tot een melding bij en hulp van het Vertrouwensloket. Henk Korterink legt in deze podcast het verhaal vast van deze boer die na een dramatische periode op zijn bedrijf het leven weer op de rails kreeg.

Mooi artikel in Vee&Logistiek

In haar maandelijkse vakblad besteedt Vee&Logistiek Nederland in een mooi artikel aandacht aan het Vertrouwensloket. Onderwerpen zijn het aantal meldingen en adviesvragen, de nieuwe coördinator en de uitbreiding van de Vertrouwensteams.

NSFO sluit zich aan bij Vertrouwensloket

De Nederlandse schapen- en geitenfokkersorganisatie (NSFO) heeft ons afsprakenkader ondertekend. Daarmee onderstreept NSFO aandacht te hebben voor preventie en signalen van verminderde dierzorg en wil hierin gezamenlijk op trekken.

Nieuwe coördinator

Per 1 mei is Frederik Waldeck de nieuwe coördinator van het Vertrouwensloket. Frederik neemt de werkzaamheden over van Thomas Dijkstra. Verder is sinds begin 2022 het Vertrouwensloket uitgebreid met twee nieuwe gezichten: maatschappelijk werker Cindy Gijzen en bedrijfsadviseur Yvonne Daandels.