Goede informatie kan drempelverlagend werken om contact op te nemen met het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Op deze pagina vindt u relevante nieuwsberichten en blogs vanuit de praktijk.

Nieuwe coördinator

Per 1 mei is Frederik Waldeck de nieuwe coördinator van het Vertrouwensloket. Frederik neemt de werkzaamheden over van Thomas Dijkstra. Verder is sinds begin 2022 het Vertrouwensloket uitgebreid met twee nieuwe gezichten: maatschappelijk werker Cindy Gijzen en bedrijfsadviseur Yvonne Daandels.